1202. 2021

Ocena jakości wody na Basenie Arena Żagań

 

Data poboru:

Fizykochemia:

Bakteriologia:

Legionella:

Chloroform (THM):

 

FIZYKOCHEMIA

Miejsce poboru Chlor wolny mg/lChlor związany mg/lPotencjał utleniająco- redukujący (redoks) mVPotencjał utleniająco- redukujący (redoks) Eh mVUtlenialność wody dla pływalni mg/l O2Mętność NTU
Basen rekreacyjny
Basen sportowy
Wanna jacuzzi nr 1
Wanna jacuzzi nr 2
Brodzik

 

BAKTERIOLOGIA, LEGIONELLA I CHLOROFORM

Miejsce poboru Liczba Escherichia coli jtk/100mlLiczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100mlOgólna liczba mikroogranizmów w 36±2°C jtk/1mlLiczba Legionella sp. jtk/100mlChloroform mg/lSuma THM mg/l
Basen rekreacyjnywartość 1
Basen sportowywartość 2
Wanna jacuzzi nr 1wartość 3
Wanna jacuzzi nr 2wartość 4
Brodzikwartość 5

 

Go to Top